Max Compact Interior F-Quality
f. Qualitat
Svojstva materijala:
Površina:
Matt
Matt
MT
Fine Hammer Embossed
Fine Hammer Embossed
FH
Tehnički podaci:
  • Jezgro crno
  • Gustina cca. 1350 kg /m³
  • Debljina 2 - 20 mm (format 2800 x 1854 mm do 15 mm debljine)
Formati:
  • 2800 x 1300 mm = 3.64 m²
  • 2800 x 1854 mm = 5.19 m²
  • 4100 x 1300 mm = 5.33 m²
  • 4100 x 1854 mm = 7.60 m²
Dokumenta:
Photo of Max Compact Interior F-Quality

Pravo rešenje za enterijere koji se intenzivno koriste a gde se zahteva pojačana vatrootpornost materijala.

Max Compact paneli za enterijer su laminati visokog pritiska (HPL) prema EN 438-6, tip CSF. Ovaj materijal je namenjen za korišćenje u prostoru sa povećanom vlagom i habanjem a gde je neophodno da se obezbedi vatrootporno okruženje.

Standard: Tip CGS u skladu sa EN 438-4, tip CGF

Klasifikacija materijala EN 13501-1: Euroclass B-s2, d0