Photo of Max Compact Authentic

Fasadne ploče karakteristične po zaštiti od jakog sivila i autentičnom trajnom prirodnom izgledu. Poseban vizuelni efekat dobijen je posebnim načinom proizvodnje materijala.

Max Compact Authentic fasadni paneli su takođe proizvedeni u HPL presama i poseduju prirodnu i živu texturu. Ovo je kompozitni panel bez dekorativnog sloja gde je jezgro izloženo pogledu da bi se postigao “organic” izgled.Naravno, ova karakterna fasadna obloga je zaštićena od spoljnih uticaja i intenzivnog bleđenja pomoću FunderMax patentirane NT spoljne površine. Rezultat je da fasada protokom vremena poprima prirodan i sve lepši izgled.

  • Spoljne fasade
  • Zidne obloge
  • Balkoni
  • Kapije i vrata
  • Spoljne konstrukcije

Svetlosna postojanost ventilisane fasade F-Quality: Artificial weathering: EN ISO 4892-2 1500h. Procenjeno u skladu sa sivom skalom EN 20105-A02 ≥3 Klasifikacija materijala B-s2, d0 u skladu sa EN 13501-1.