Toalet kabine i pregrade

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13


DIPO SISTEMI SANITARNIH PREGRADA

Već dugi niz godina, DIPO kao lider na našem tržištu, u svojoj ponudi ima izradu i montažu sanitarnih pregrada od FunderMax HPL compact ploča i okova vrhunskog kvaliteta.

HPL compact ploče

Zbog svojih karakteristika najkvalitetniji materijal za izradu sanitarnih pregrada za sve prostore koji zahtevaju frekventnije održavanje i čišćenje, imaju veću eksploataciju ili uslove veće vlage su HPL compact ploče.

HPL compact ploča je materijal koji je u strukturi dobijen presovanjem velikog sloja celuloznih papira i fenolnih smola, pod visokim pritiskom i velikom temperaturom, sa završnim dekorativnim papirom zaštićenim visokokvalitetnim slojem.

Takva struktura i površina formiraju ploče koje imaju izuzetan kvalitet.

Kvalitet FunderMax HPL compact ploča daje niz komparativnih prednosti u odnosu na sve druge vrste pločastih materijala na našem tržištu koji se koriste u izradi sanitarnih pregrada, a najviše se ogleda u velikoj otpornosti na fizička oštećenja, uticaj vode i hemikalija.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10


Visoko kvalitetan okov

Prohromski okov koji koristimo pored otpornosti na hemikalije i sredstva za čišćenje daje i bezbednost i sigurnost za korisnike.

U zavisnosti od modela kabine, okov je:

• u potpunosti prohromski uključujući i noseću cev sa prihvatnicima u gornjj zoni (model 1),

• prohromski sa nosećom gornjom kutijom i bočnim veznim lajsnama od aluminijuma (model 2).

Vrata su opremljena sa tri samozatvarajuće šarke od nerđajućeg čelika, amortizerima udara, čivilukom za kačenje garderobe sa unutrašnje strane vrata i ručicom za otvaranje. Okrugla brava od nerđajućeg čelika ugrađena u vratima je sa indikatorom zauzetosti i sa mogućnošću spoljašnjeg otvaranja u slučaju nužde.

Fiksni paneli kabina su postavljene na stope od prohroma koje izdižu panel 120mm-140mm od poda. Stope su prohromske otporne na hemikalije.

CNC obrada

Svi sastavni paneli su kompletno obrađeni na CNC mašinama i imaju zaobljene krajeve i oborene ivice radi lakšeg održavanja, kao i radi bezbednosti korisnika.


DIPO sistem sanitarnih pregrada zahvaljujući prohromskom okovu koji ima antikorozivno svojstvo, kao i visokoj površinskoj otpornosti HPL compact ploča na oštećenja, habanje i hemijske supstance se vrlo lako čisti sredstvima za održavanje higijene.

Čvrsta struktura koju čine ploče i okov, kao i kompletna finalna obrada ploča na CNC mašinama daju dugotrajan sistem, koji pruža bezbedno i pouzdano korišćenje.

Sve navedene komparativne prednosti omogućavaju mnogostruku primenu u svim vrstama prostora:

• visokofrekventnim javnim objektima,

• javnim poslovnim objektima,

• bazenima i svlačionicama,

• industrijskim objektima,

• bolnicama,

• školama i vrtićima,

• sportskim i fitness centrima.